Přišlo září a náš spolek opět uspořádal již tradiční dětské rybářské závody… Pro tento rok byl zvolen nám dobře známí a pro tuto akci osvědčený soukromí rybníček v naší obci. Tato voda je dobře zarybněna kaprem a bílou rybou a tak zde o úlovky nikdy není nouze. Sraz závodníků byl stanoven na 7.45 a jak děti…