Úklid vodní nádrže Banda

Tato akce je už nedílnou součástí naší organizace, kdy s malými dětmi nejen s rybářského kroužku trávíme den při odklízení nepořádků kolem této vodní plochy…

Letošní akce, ale nemusela vůbec proběhnout…počítalo se, že se nádrž vypustí, trofejní ryby přemístí a dojde k revitalizaci…vše zhatilo nález vzácné škeble (velevrub malířský) , která by takový zásah nepřežila a tak se prozatím od čištění upustilo…i když byl na Bandě po několik měsíců zákaz lovu ryb, na nepořádku kolem břehů to znát moc nebylo…jak je nejspíš zřejmé samotní rybáři nejsou příčinou takového stavu, ale za vším spíše budou letní nájezdy „milovníku přírody“

Úklid proběhl s pomocí Povodí Ohře, státní podnik, který zajistil svoz odpadu…

Celkem se posbíralo na 60 pytlů odpadu, od pneumatik až po lahve od nápojů různého druhu…

Pro děti je to poučné a ty, které s námi chodí pravidelně se začínají podivovat jak je možné, že stejné místo je za jeden rok tak znečištěné…co jim na to máme říct?