Úklid Bandy 2010

Rok se s rokem sešel a my se opět vydali na břehy Chomutovské Bandy, abychom je očistily od nepořádku, který se za celý rok nashromáždil…

Bylo velmi příjemné počasí a tak nás ani nepřekvapilo, že břehy lemovali natěšení rybáři.

Tentokráte nám vypomohli nejen děti z rybářského kroužku, ale i děti našich kamarádů a tak se nás sešla docela početná skupina…

Rozdělili jsme se na dvě party a ty se vydaly podél břehů naproti sobě…hned ze začátku bylo jasné, že i tentokrát nebude nouze o spousty pet-lahví a dalšího pro přírodu nebezpečného odpadu. Pneumatiky, nádoby od olejů to vše patří na úplně jiná místa než tam, kam si chodíme odpočinout za rybařinou. Nakonec se nechce ani věřit, že jsme po březích nasbírali přes 500kg různého odpadu a naplnili jím 2 menší nákladní auta, které zajistil rybářský svaz Chomutov.

Radost z dobře odvedené práce narušili nějací „rybáři“, kteří začali upozorňovat naše děvčata na nedostatky v našem úklidu. Prý jsme dostatečně neuklidili prostor, kde se oni nacházeli, aniž by si uvědomovali, že úklid okolí lovného místa jim ukládá rybářský řád…