Jarní úklid Bandy

V neděli 30.března proběhla úklidová brigádička na revíru Banda v Chomutově.Tentokrát jsme se sešli v opravdu hojném počtu, kdy svou ruku k dílu přišli dát také mladí kluci z výchovného ústavu v Místě. Jelikož tento revír uklízíme již asi po čtvrté, nebo po páté tak nás nějakých osmdesát velko objemových pytlů bordelu vůbec nezaskočilo a práce nám šla pěkně od ruky. Pro všechny zúčastněné bylo již tradičně od našeho sdružení připraveno malé občerstvení v podobě grilovaného buřtu, limonády či kávy. Hromady odpadků pak k ekologické likvidaci odvezlo na dvakrát nákladní auto z podniku Povodí Ohře.

Všem kdo se akce účastnil tímto moc děkujeme..