Jarní úklid

Dne 9.4 se uskutečnil tradiční jarní úklid vodní nádrže Banda v Chomutově.

Letos jsme se rozhodli, že k Bandě přidáme i rybník v Černovicích, který je převážně v létě cílem nejen rybářů, ale i vyznavačů vodních hrátek a nejspíš stál stranou, když se za poslední dobu rozhodovalo, kde se bude na jaře provádět úklid…Ve srovnání s nádrží v Chomutově je tento rybník opravdu malý, ale nepořádku zde nebylo o nic méně…

Sešli jsme se však v hojném počtu a i díky dětem z výchovného ústavu v Místě nám šel úklid hezky od ruky…Podél Bandy se vybudovala nová cyklostezka a bylo vidět, že tento úsek byl mnohem méně znečištěn než břehy nádrže…přesto jsme nasbíraly několik desítek pytlů s odpadky, jejichž odvoz zajistilo povodí Ohře Chomutov…

Úklid byl spojen s tradičním opékáním buřtů a příští rok se opět vydáme na boj s větrnými mlýny…

Děkujeme všem za účast…